Ražošana

Kautuve

Sertificēta, moderna kautuve atbilstoši visiem ES standartiem. Mēs pastāvīgi strādājam pilnveidojot kvalitāti, kas ļauj kontrolēt ražošanas procesus no kaušanas līdz gaļas sadalei, uzglabāšanai un realizācijai klientiem. Dzīvnieku pārvietošanas attālumi nozīmē to, ka dzīvnieku trnasportēšanas laiks līdz kautuvei nepārsniedz 8 stundas, nodrošinot to labturību visā pārvietošanas laikā.

Visi pieaugušu liellopu (vecāki par 8 mēnešiem) liemeņi tiek klasificēti ievērojot vienotos ES dalībvalstīs noteiktos liellopu gaļas tirdzniecības klašu noteikšanas principus un dzīvnieku audzētājiem veicot samaksu, ievērojot to tirdzniecības klases un kautsvarus.

https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/liellopu-liemenu-klasifikacija-un-markesana?id=943

Dzīvnieku liemeņu klasifikāciju uzņēmumā veic divas sertificētas liellopu liemeņu klasifikatores.

Lasīt tālāk

Sadale

Daļu no uzņēmumā nokauto dzīvnieku liemeņiem sadalām mūsu gaļas sadales cehā. Klientu pasūtījumus izpilda augsti kvalificēti miesnieki, gaļas sadales speciālisti. Lai nodrošinātu nemainīgi augstu produkcijas kvalitāti, gaļas sadales cehā pastāvīgi tiek nodrošināta pazemināta temperatūra, kura nepārsniedz +7C. Ir dažādi liemeņu sadales veidi, sortiments un iepakojuma veids. Daļa sadalītās gaļas tiek realizēta atdzesētā veidā, līdz +4C, bet daļa tiek saldēta līdz -18C, tādejādi nodrošinot tās ilgāku realizācijas laiku.

Valsts uzraudzība

Uzņēmumā pastāvīgi strādā trīs valsts pilnvaroti veterinārārsti, Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki, kas garantē, ka ražošanas process ir atbilstošs, gatavā produkcija ir kvalitatīva un droša patēriņam cilvēku uzturā.

Realizācija

Sortiments ir ļoti dažāds. Realizējam atdzesētus un saldētus dzīvnieku liemeņus, sadalītu, iepakotu gaļu , subproduktus, aitu un liellopu kuņģus. Tiek realizēti arī dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti – ādas un dažādi pārstrādei paredzētie produkti. Ražojam arī lolojum dzīvnieku barību atdzesētā vai saldētā veidā. Daļa no mūsu realizētās produkcijas paredzēta tālākai rūpnieciskai pārstrādei gan Latvijas, gan Eiropas uzņēmumos, kā arī tieši gaļas patērētājiem veikalos, tirgos un restorānos.

Medījumu apstrāde

Esam specializējušies savvaļas un nebrīvē augušu medījamo dzīvnieku apstrādē. Apstrādei no medību kooperatīviem un audzētājiem pieņemam stirnu, aļņu un briežu kautķermeņus. Gaļu iepērkam vai arī sniedzam apstrādes pakalpojumus – apstrādātu, sadalītu un iepakotu medījuma gaļu izsniedzam klientam, medījuma īpašniekam. Medījumus pieņemot tiek strikti ievēroti likumdošanā noteiktie medīšanas termiņi un citi ar medībām noteiktie nosacījumi.

Sadarbības partneri