Ražošana

Kautuve

Mēs pastāvīgi strādājam pilnveidojot kvalitāti, kas ļauj kontrolēt ražošanas procesus no kaušanas līdz gaļas sadalei, uzglabāšanai un realizācijai klientiem. Dzīvnieku pārvietošanas attālumi nozīmē to, ka  dzīvnieku transportēšanas laiks līdz kautuvei nepārsniedz 8 stundas, nodrošinot to labturību visā pārvietošanas laikā.

Mēs, kas strādājam ar dzīvniekiem un veicam gaļas ražošanu, vienmēr  pievēršam uzmanību dzīvnieku labturībai. Darbības ar dzīvniekiem notiek mierīgi, bez stresa un ar lielu atbildību.  Uzņēmumā ikdienā atrodas trīs Valsts pilnvaroti veterinārārsti, kas garantē, ka ražošanas process ir atbilstošs un arī visas darbības ar dzīviem dzīvniekiem ir atbilstošas likumdošanas prasībām.

Sadale

Daļu no uzņēmumā kauto dzīvnieku liemeņiem sadalām mūsu gaļas sadales cehā. Klientu pasūtījumus izpilda augsti kvalificēti miesnieki, gaļas sadales speciālisti.

Lai nodrošinātu nemainīgi augstu produkcijas kvalitāti, gaļas sadales cehā pastāvīgi tiek nodrošināta pazemināta temperatūra, kura nepārsniedz  + 12°C.

Ir dažādi liemeņu sadales veidi , atšķirīgs sortiments un iepakojuma veids.  Daļa sadalītās gaļas tiek realizēta atdzesētā veidā, līdz + 4°C, bet daļa tiek saldēta līdz  – 18°C, nodrošinot tās ilgāku realizācijas laiku.

Realizācija

Sortiments ir ļoti dažāds. Realizējam atzdesētus un saldētus dzīvnieku liemeņus, sadalītu , iepakotu gaļu un subproduktus, liellopu un aitu kuņģus kā specifiskos pārtikas produktus.

 Daļa no mūsu realizētās produkcijas paredzēta tālākai rūpnieciskai pārstrādei gan Latvijas, gan eiropas uzņēmumos kā arī tieši gaļas patērētājiem veikalos, tirgos un restorānos.

Medījumu apstrāde

Esam specializējušies fermās audzētu savvaļas dzīvnieku un savvaļas dzīvnieku apstrādē. Apstrādei no medību kooperatīviem un audzētājiem pieņemam stirnu, aļņu un briežu kautķermeņus. Gaļu iepērkam vai arī sniedzam  apstrādes pakalpojumus, kad apstrādātu, sadalītu un iepakotu medījuma gaļa izsniedzam klientam, medījuma īpašniekam. Medījumus pieņemot apstrādei tiek strikti ievēroti likumdošanā noteikti medīšanas termiņi un citi ar medībām noteiktie nosacījumi.