Par mums

Mēs zinām, kas ir laba gaļa!

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ir vadošais liellopu gaļas pārstrādes uzņēmums Latvijā. Esam 100% vietējais uzņēmums, kas apvieno mūsdienīgu kautuvi, gaļas sadales cehu, svaigās un briedinātās gaļas produktu ražotni.

 

SIA “Cēsu gaļas kombināts” dibināts 2016.gadā. Uzņēmums atrodas Cēsīs, ģeogrāfiski ērti sasniedzamā vietā 90 km no Rīgas. Iekārtots teritorijā, kurā jau 100 gadus darbojušies gaļas pārstrādes uzņēmumi. Uzņēmuma pamatdarbība notiek jaunajā ēkā, kas celta pēc vācu projekta un ir pirmā ES prasībām atbilstošā kautuve vēl pirms Latvijas iestāšanās ES. Ikdienā uzņēmumā strādā ap 80 cilvēku.

 

Pirmo septiņu gadu laikā esam kļuvuši par atspēriena punktu Latvijas dzīvnieku audzētājiem un gaļas patērētājiem. Audzētājiem dodam iespēju veiksmīgi realizēt nobarotos lauksaimniecības dzīvniekus tepat Latvijā, pie vietējā gaļas pārstrādes uzņēmēja, savukārt patērētājiem – baudīt augstvērtīgu vietējās izcelsmes gaļu ar labām īpašībām un garšu.

 

Mēs nodarbojamies ar liellopu, aitu, kazu un strausu kaušanu, savvaļas un nebrīvē augušu medījamo dzīvnieku liemeņu apstrādi, gaļas sadali, svaigas un briedinātas liellopu gaļas ražošanu. Augstvērtīgo vietējās izcelsmes gaļu par ražotāja cenām var iegādāties gaļas koncepta veikalos Cēsīs “Gaļas bodē”, Siguldas tirgū, Rīgas centrāltirgū, veikalos HEREFORD un STOCKMANN, NUKO internetveikalā, kā arī  pie vairumtirgotājiem SIA “REATON” un “SANITEX”. Citi sadarbības partneri ir  SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” un gaļas pārstrādes uzņēmums “Nākotne”, kuri izmanto mūsu svaigās gaļas produkciju premium līnijas gaļas produktu ražošanai.

 

Lielākā uzņēmuma produkcijas daļa tiek eksportēta uz Eiropu un citām valstīm. Ārvalstu partnerus interesē uzņēmumā saražotā svaigā un briedinātā gaļa, arī subprodukti. Uz ārvalstīm realizētās produkcijas daudzums pēdējos gados ir trīskāršojies.

 

Ārvalstu partneru paļāvība un uzticēšanās ļauj mums nodrošināt stabili augstu dzīvnieku iepirkuma cenu vietējiem audzētājiem un dod pārliecību, ka būsim vietējo zemnieku pirmā izvēle savu lopu realizēšanai arī turpmāk. Jau tagad vismaz 5000 tūkstoši liellopu un aitu audzētāji ik gadu uztic mums savus uzaudzētos dzīvniekus.

Mūsu vērtības

Orientēšanās uz klientu

Mūsu panākumi ir balstīti labas sadarbības praksē ar klientiem un sadarbības partneriem. Mēs esam atbildīgs ražotājs. Darba procesi ir caurskatāmi, tāpat kā izejvielu un gatavās produkcijas izcelsme. Šī pieeja mums ļāvusi iegūt vietējo un ārvalstu partneru uzticību. Esam kļuvuši par nozares līderi un uzticamu piegādātāju. Stabilā sadarbība ar uzņēmumiem Latvijā un pasaulē ļauj mums nodrošināt nemainīgi augstu dzīvnieku iepirkuma cenu vietējiem dzīvnieku audzētājiem, kuri ir mūsu pastāvēšanas pamats. Esam 100% vietējais uzņēmums – tāds, kurš vislabāk pārzina nozares tendences, atpazīst tirgus vajadzības, spēj ātri reaģēt uz izmaiņām un ir viegli sasniedzams. Lepojamies ar ik vienu, kurš izvēlas realizēt savus izaudzētos dzīvniekus mūsu uzņēmumā.

Droša pārtika

Esam uzņēmums, kura darbība norit saskaņā ar augstākajām kvalitātes prasībām un pārtikas drošības standartiem! To nepārtraukta uzraudzība un ievērošana ir ikdienišķa un pašsaprotama. Jo tikai tādā veidā varam iegūt veselībai drošu gaļu. Strādājam pēc starptautiskā pārtikas drošības vadības sistēmas standarta ISO 22 000 FSSC. Esam sertificēts kā bioloģiskās pārstrādes uzņēmums Nr.05-002-2016/21/P-01, ieguvis starptautisko HALAL Nr.A009143002 un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas “Zaļā karotīte” sertifikātu Nr. 154-96-01/4. Mēs pilnībā kontrolējam visus ražošanas posmus un esam atbildīgi par saražoto gatavo produkciju. Attīstām un turpinām pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu, savu darbinieku kompetences. Nepārtraukti investējam arī jaunās ražošanas tehnoloģijās un iekārtās.

Dzīvnieku labturība

Visus posmus, sākot ar dzīvnieku pārvietošanu uz kautuvi, atpūtināšanu un kaušanu veicam tā, lai dzīvniekam nerastos nevajadzīgs stress un ciešanas. Dzīvnieku pārvadājumi tiek plānoti, lai vēlākais pēc 8 stundām tas nokļūtu Cēsīs. Dzīvnieku labturības uzraudzību veic uzņēmuma speciāliste, sertificēta labturības inspektore.

Videi draudzīga uzņēmējdarbība

Līdz šim gaļas ieguves nozare tikusi saistīta ar lielu slogu videi. Tāpēc pašsaprotami, ka arī mūsu uzņēmums dodas “zaļās”, ilgtspējīgās saimniekošanas virzienā. Veikti uzlabojumi, kas mums ļauj efektīvi samazināt nozares ietekmi uz klimatu, apkārtējo vidi un dabas resursiem. Esam samazinājuši ražošanas procesā radīto atlikumu apjomus un organizējuši to otrreizējo pārstrādi, gan papīram un kartonam, gan polietilēnam un stiklam. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, tādus kā asinis un kūtsmēsli, realizējam biogāzes ražošanai. Optimizēts elektrības un ūdens patēriņš, aukstumiekārtu racionālāka izmantošana, uzsākti videi draudzīgāki kravas pārvadājumi. Pašreiz strādājam pie jauna, ilgtspējīga iepakojuma ieviešanas ražotnē fasējot sadalītu un maltu gaļu.

Izpratne par kvalitāti

Mēs zinām, kas ir laba gaļa! Uzņēmumā tiek iegūta augstas kvalitātes svaiga un briedināta gaļa, pārstrādi veicot ar modernākajām Eiropā ražotām gaļas pārstrādes iekārtām. Ražošanas procesā tiek saglabātas gaļas vērtīgākās īpašības, bez piedevām, bez garšas pastiprinātājiem un bez svara injekcijām. Mūsu lepnums ir briedinātā gaļa. Tā tiek nogatavināta īpašā kamerā, ar noteiktu mitruma līmeni un temperatūru vismaz 4 nedēļas. Šī procesa laikā garša kļūst izteiktāka un intensīvāka, nav nepieciešamības izmantot citas garšvielas, kā sāls un pipari, lai iegūtu izcilu, baudāmu un neierastu maltīti. Arī briedinātas gaļas produktu ražošanai tiek izmantota tikai svaigi atdzesēta gaļa, kas iegūta uzņēmuma kautuvē no Latvijā audzētiem dzīvniekiem. 2016. gadā saņemts Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts liellopu, jaunlopu, teļu, aitu, jēru, kazu, briežu, stirnu, strausu liemeņu un subproduktu ieguvei, 3.kategorijas blakusproduktu ražošanai, sadalītas gaļas ražošanai un maltās gaļas ieguvei, kļūstot par vienu no ķēdes posmiem BIO produktu pārstrādē. Aptuveni 35% no kopējā uzņēmumā ražotā produkcijas apjoma ir bioloģiskā produkcija. Tiecamies kļūt par lielāko BIO gaļas pārstrādes uzņēmumu Latvijā, lai vietējiem bioloģiski sertificētajiem lauksaimniekiem mēs būtu pirmā izvēle bioloģiski audzētu dzīvnieku realizēšanā.

Darbinieki

Mūsu uzņēmuma lielākais lepnums ir mūsu profesionālie darbinieki. Neskatoties uz bagātīgo darba pieredzi, viņi ir mūsdienīgi un atvērti pastāvīgai attīstībai. Regulāri mācās, lai pilnveidotu savas kompetences. Ikdienas darbu veikšana saskaņā ar augstākajām kvalitātes prasībām mūsu darbiniekiem ir pašsaprotama. Augsti motivēti, ar cieņu un izpratni attiecībā uz citām uzņēmuma vērtībām – dzīvnieku labturību, dabas resursiem, klientu apmierinātību un augstāko kvalitāti.

Misija

Veicināt lopkopības nozares attīstību; Nodrošināt iespēju Latvijas dzīvnieku audzētājiem savus dzīvniekus realizēt Latvijā; Sniegt patērētājiem kvalitatīvu un drošu produkciju – augstvērtīgu gaļu ar labām īpašībām un garšu.

Vīzija

Saglabāt vadošo pozīciju Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmumu vidū. Pirmā izvēle Latvijas dzīvnieku audzētājiem, sadarbības klientiem un gaļas cienītājiem. Bio un briedinātās gaļas līderis tirgū.

cgk-slogan