Par mums

Mēs zinām, kas ir laba gaļa!

Cēsu gaļas kombināts ir jaudīgākais Latvijas liellopu gaļas pārstrādes uzņēmums, kas apvieno mūsdienīgu kautuvi un gaļas sadali jau vairāk kā gadsimta garumā.

Mūsu produktu un pakalpojumu klāstā ietilpst liellopu, aitu, kazu un strausu kaušana, savvaļas un nebrīvē augušu medījamo dzīvnieku liemeņu apstrāde, gaļas sadale, maltās gaļas ražošana, briedinātas liellopu gaļas iegūšana, specifisko pārtikas produktu – liellopu spurekļu un grāmatnieku, ražošana.

Mēs nepārtraukti strādājam, pilnveidojot un uzlabojot produkcijas kvalitāti un pakalpojumu sniegšanas servisu visos ražošanas posmos – no dzīvnieku iepirkšanas, līdz pat gatavās produkcijas realizācijai.

Mūsu vērtības

Tirgus izpratne un orientēšanās uz klientu

Klientu vēlmes mums ir ļoti svarīgas, jo klients ir mūsu pastāvēšanas pamats. Mūsu klienti un sadarbības partneri ir ne vien Latvijā, bet vairumā Eiropas valstu un mums ir svarīga viņu uzticēšanās kā savas nozares līderim Latvijā – atbildīgam ražotājam un uzticamam piegādātājam. Mēs darbojamies ar saprātīgām cenām ar skaidru un pārskatāmu izejvielu un gatavās produkcijas izcelsmi.

Kvalitātes politika

Uzņēmums ir ieviesis, uztur, pilnveido un regulāri izvērtē kvalitātes vadības sistēmu, starptautisko pārtikas drošības vadības sistēmas standartu ISO 22 000:2005 FSSC, ir sertificēts kā bioloģiskās pārstrādes uzņēmums un ieguvis Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas ‘’Zaļā karotīte’’ sertifikāciju.

Misija

Veicināt lopkopības nozares attīstību Latvijā un izglītot patērētājus par kvalitatīvu produkciju – gaļu ar labām īpašībām un garšu.

Vīzija

Mēs būsim vadošais Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmums, kurš ar mūsdienīgiem risinājumiem rada apstākļus, lai zemnieki varētu veiksmīgi realizēt nobarotos lauksaimniecības dzīvniekus un patērētāji saņemtu kvalitatīvu un drošu produkciju.

Sertifikāti

ISO 22 000:2005 FSSC

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts

Zaļā karotīte

Halal