Projekti

Projekts “Ieguldījumi gaļas pārstrādes ražotnes attīstībā un modernizācijā”

Projekta Nr. 19-00-A00402-000047

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000047 ir iegādājusies ražošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus. Vairāk informācijas pieejams Eiropas komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts “Ieguldījumi gaļas pārstrādes ražotnes attīstībā un modernizācijā”

Projekta Nr. 22-00-A00402-000003

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000003 ir iegādājusies ražošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus. Vairāk informācijas pieejams Eiropas komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts “Ražošanas procesa paplašināšana”

Projekta Nr. 16-00-A00402-000078

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000078 ir iegādājusies/uzbūvējusi/uzstādījusi iekārtas kautuvei un gatavās produkcijas vakuumiepakošanai, kā arī ražošanas rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu komplektu. Vairāk informācijas pieejams Eiropas komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts “Ražošanas procesa pilnveidošana”

Projekta Nr. 19-00-A00402-000047

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000047 ir iegādājusies ražošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus. Vairāk informācijas pieejams Eiropas komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

cgk-slogan