Produkti

SadaleDaļu no uzņēmumā nokauto dzīvnieku liemeņiem sadalām mūsu gaļas sadales cehā. Klientu pasūtījumus izpilda augsti kvalificēti miesnieki, gaļas sadales speciālisti. Lai nodrošinātu nemainīgi augstu produkcijas kvalitāti, gaļas sadales cehā pastāvīgi tiek nodrošināta pazemināta temperatūra, kura nepārsniedz +7C. Ir dažādi liemeņu sadales veidi, sortiments un iepakojuma veids. Daļa sadalītās gaļas tiek realizēta atdzesētā veidā, līdz +4C, bet daļa tiek saldēta līdz -18C, tādejādi nodrošinot tās ilgāku realizācijas laiku.


Sazinies par šo vai citiem produktiem