Projekti

Projekts “RAŽOŠANAS PROCESA PILNVEIDOŠANA”

Projekta Nr.  19-00-A00402-000047

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma  “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr.  19-00-A00402-000047 ir iegādājusies ražošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

D:\Users\User\Desktop\projekti\image002.png

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

D:\Users\User\Desktop\projekti\1.jpg

Projekts “RAŽOŠANAS PROCESA PAPLAŠINĀŠANA”

Projekta Nr.  16-00-A00402-000078

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma  “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”līdzfinansēto projektu Nr.  16-00-A00402-000078 ir iegādājusies/uzbūvējusi/uzstādījusi iekārtas kautuvei un gatavās produkcijas vakuumiepakošanai, kā arī ražošanas rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu komplektu.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

D:\Users\User\Desktop\projekti\image002.png

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

D:\Users\User\Desktop\projekti\2.jpg